A Jogismeret Alapítványról:

1998. évi alapítása óta közhasznú szervezetként működik a Jogismeret Alapítvány. Alapító okiratunk szerint fő célkitűzésünk a jogi ismeretterjesztés, jogi képzés, jogi információszolgáltatás, jogi és jogismereti tudományos kutatások - főként olyan területeken és társadalmi rétegek körében, amelyek súlyos hátrányokkal és lemaradásokkal küzdenek a joghasználat terén, a joghoz való hozzáférés lehetőségeiben. Ilyen joghasználói területek a civil nonprofit szektor, a közoktatás, a fogyatékosok, illetve a gyermekek jogai.

A Jogismeret Alapítvány tevékenysége professzionális jogászok közhasznú tevékenység céljaira szervezett együttműködésére épül. Kutatásban, oktatásban, képzésben, jogi információs rendszerek működtetésében, jogi ismeretterjesztő kiadványok készítésében részvételre, jogi ismeretterjesztő előadások tartására és ilyen rendezvényeken történő részvételre mozgósítjuk partnereinket.

A szervezet fő tevékenységi körei a jogi ismeretterjesztő kiadványok készítése, kiadása, elterjesztése, illetve kapcsolódó jogi információs szolgáltatások; jogismereti, gyermekjogi, nonprofitjogi, fogyatékosok jogi helyzetét érintő kutatások végzése és ilyenekben közreműködés; illetve pedagógusok iskolajogi akkreditált képzése.
 
Mindezek körében folyamatosan működtetjük a megújult szolgáltatásokkal bővített NONPROFITJOGház, ISKOLAJOGház, GYERMEKJOGház programjainkat.
 
JOGKERESŐ-programokkal, jogi ismeretterjesztő kiadványokkal segítjük az iskolai joghasználatot a pedagógusok, diákok, szülők, számára. A köznevelési intézmények belső jogi normáinak (házirend, szmsz) törvényességi felülvizsgálatával, valamint jogi ismeretterjesztő előadásokkal, (gyógy)pedagógusképzésben felsőoktatási részvétellel , rendezvényeken történő szerepvállalással is segítjük a köznevelési, gyermekjogi, diákjogi és civil joghasználat fejlesztését.